انتقاد یک نماینده مجلس:‌ مدارس غیرانتفاعی دُکان باز کرده‌اند