تل‌آویو توافق برای خروج«نیرو‌های ایرانی»از سوریه را تکذیب کرد