فیلم/ لحظاتی دردناک قبل از شهادت زن امدادگر فلسطینی