پاسخ روابط عمومی وزارت خارجه به اظهارات رئیس اتاق مشترک ایران و هند