آفتاب، قدرت مغز را افزایش داده و هوش را زیاد می‌کند