رهبر معظم انقلاب: بکوشید شعر فارسی عفیف، حکمت‌آمیز و امیدآفرین باقی بماند