اعزام تیم ارزیاب به محل حادثه سقوط هواپیمای فوق سبک