فیلم/ نظر حاج قاسم سلیمانی درباره بعضی از دیپلماسی‌ها