شهادت مامور مرزبانی منطقه جکیگور در درگیری با اشرار