تصاویر/ تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های امام راحل(ره)