واکنش نوبخت به ردافطاری رئیس‌جمهور توسط برخی هنرمندان