چگونه مانع پاک شدن داده‌ها و فایل‌های حساس خود شویم؟