روایت نقوی حسینی از نشست امروز با مدیران پیام رسان ها