عراقچی: گرفتن ضمانت‌ها از اروپایی‌ها در مرحله ارزیابی است