اژه‌ای: مردم مراقب باشند ضدانقلاب وارد تجمعات آن‌ها نشود