کمالوندی: ظرف دو تا سه روز قادر به غنی‌سازی 20 درصد هستیم