ظریف:‌ مذاکره با اروپایی‌ها تا امروز، نه سیاه بوده نه سفید