فیلم/ سفره خوش‌رنگ و لعاب دولت برای فقرا در کلام جهانگیری