سه خبر عروسکی؛ از کلاه قرمزی و پسرخاله، فیل‎شاه و ...به عنوان عروسک‎های صلح