تصاویر/ حضور یگان‌های نمونه نیرو‌های مسلح در حرم امام