آیت‌الله خاتمی:راهبرد نیروهای مسلح ایران بازدارندگی است نه تجاوز