نامه سرگشاده ۱۸۵ چهره سرشناس ایرانی و خارجی به موگرینی