پاسخ ایران‌ به‌ ترامپ نه عجولانه اما دردناک‌خواهد‌بود +عکس