تاریخ نشان داده که آمریکا هیچ‌گاه به تعهدات خود پایبند نبوده‌ است/ از ماه‌های قبل می‌دانستیم که ترامپ متعهد به برجام نخواهد ماند