تصاویر/ جلسه شورای اداری خراسان رضوی با حضور روحانی