صراط: نادر سیفی عضو اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ با بیان اینکه تولید کشور در شرایط مناسبی قرار ندارد، اظهار کرد:کاهش فروش تولیدکنندگان ناشی از رکود حاکم بر بازار داخلی کشور است،همین امر باعث تعطیلی و نیمه تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی  شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش نرخ مالیات در بودجه ۹۷ بیان کرد:وضعیت نامناسب تولید و رکود در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی پرداخت مالیات را سخت کرده است و افزایش نرخ مالیات سال ۹۷ می‌تواند باعث نابودی تولید شود.

وی با اشاره به کسری بودجه دولت تصریح کرد:دولت با کسری بودجه و مشکلات فراوانی روبه رو است، اما نباید برای تامین کسری بودجه با افزایش فشار بر بخش تولیدمنابع مورد نیاز خود را تامین کند.

سیفی با بیان اینکه در صورت افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی دولت می‌تواند افزایش مالیات داشته باشد، تاکید کرد:افزایش درآمد دولت از دریافت مالیات در صورتی امکان پذیر است که فضای کسب و کار رونق داشته باشد.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نرخ مالیات در بودجه سال ۹۷ واقعی نیست اظهار کرد:نرخ مالیات در بودجه سال ۹۷ افزایش چشمگیری نسبت به سال ۹۶ داشته است که بررسی این رقم با واقعیت‌های شرایط کسب و کار غیر واقعی بودن آن را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اجرای مالیات علی الراس ، ابراز کرد: بنا بود با حذف مالیات علی الراس فرم‌های خوداظهاری از سوی فعالان اقتصادی مبنا قرار گیرد که این قانون به نام دیگری در حال اجراست و مشکلاتی زیادی را برای تولیدکنندگان به وجود آورده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مالیات علی الراس شیوه صحیحی از دریافت مالیات نیست، ابراز کرد: این شیوه برخورد و دریافت مالیات از کسانی که فرار مالیاتی داشته اند سبب می‌شود کسانی که فرم اظهار مالیات خود را به صورت دقیق اعلام می‌کنند نیز مالیات اضافه پرداخت کنند و باید فکری برای جداسازی میان کسانی که مالیات می‌دهند و کسانی که از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کنند، باشد.

سیفی در پایان گفت:افزایش درآمد دولت از محل مالیات باید با توجه به شرایط کسب و کار باشد و با نگاه سلیقه‌ای با این موضوع برخورد نشود.