فیلم/عملیات ناموفق بالگرد امداد و نجات برای کشف لاشه هواپیما