علت افزایش دروغ‌ها و تهاجمات دشمنان به رهبر انقلاب چیست؟