اظهارات مشاور کاخ سفید خلاف تعهدات برجامی آمریکاست