فیلم/ مهران مدیری، لاک پشت و شاهرخ استخری، اسب شد!