فیلم/تصاویری از حمله رانندگان آژانس در کرمان به دفتر اسنپ!