فیلم/ بوکسور عراقی با ذکر "یاحسین" حریف اسرائیلی را ناک اوت کرد