قیلم/توصیف شنیدنی جواد عزتی از بازی در «تنگه ابوقریب»