حریف عربستانی استقلال در آستانه جذب مهاجم آرژانتینی