فیلم/نجات مرد عصبانی که قصد خودکشی در مترو را داشت!