صحبت‌های شنیدنی همسرانِ دریانوردان آسمانی سانچی با مردم و مسئولان