آخرین فرصت استقلال برای معرفی بازیکنان جدید خود به AFC