جزئیات مهم دستگیری عامل فروش ده‌ها چاشنی انفجاری در اغتشاشات اخیر