آخرین جزئیات کمک رسانی به مناطق زلزله زده غرب کشور