ظریف: سازمان ترور داعش و گروه‌های مشابه آن هنوز فعال هستند