جدول/ تازه ترین قیمت آپارتمانهای فروش رفته در تهران