میرسلیم: مسئولان برای حل مشکلات مردم چاره‌جویی کنند