عکس/ نوشته امیر قلعه‌نویی برای یکی از قربانیان اغتشاشات