فیلم/ روایت خبرنگار یورونیوز از حال و هوای این روزهای پایتخت