تصاویر/ آیین «عَشای رَبّانی» در کلیسای وانک اصفهان