فیلم/ از تکذیب ارتباط با آمدنیوز تا تکاپوی راه‌اندازی کانال جایگزین