تصاویر/ دیدار دست‌اندرکاران کنگره آیت‌الله آقانجفی همدانی با رهبرانقلاب