امام(ره) به هرکول ایرانی: چرا اینقدر کوچولو هستید؟! +عکس