عکس/ پرچم ایران در نقطه صفر مرزی لبنان و فلسطین اشغالی