اشرفی‌اصفهانی: در دولت دوازدهم کار اجرایی قبول نمی‌کنم